شرکت کالا تجارت اسکان

شرکت خدمات بار هوایی کالا تجارت اسکان (با مسئولیت محدود) ، در سال 1386 تاسیس گردیدو از ابتدای سال 1390 ، با هیات مدیره و کارکنان خبـره و متخـصص جدیـد آغاز به کـار نموده است.

هم اکنون شرکت خدمات بار هوایی کالا تجـارت اسـکان (KTS Cargo )  با شرکت های ایرانی و خارجی فعال در زمینه ی حمل بار همکاری و مشارکت دارد.