close

کتی پاسیفیک

logo
کتی پاسیفیک

کتی پاسیفیک

جهت پیگیری بار، میتوانید با استفاده از شماره ی بارنامه ی یازده رقمی خود، از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

مراحل تحویل بارهای مسافری در مقصد

و عوامل موثر در رسیدن بار مسافری


برای مشاوره و آشنایی با خدمات کالا تجارت اسکان با شماره های 66921683 و 66921883 لطفا تماس بگیرید

بازگشت به صفحه  فریت بار , اضافه بار , فریت مسافری , بسته بندی مسافری