close

نکات مهم در هنگام فریت بار و ارسال بار هوایی

logo
نکات مهم در هنگام فریت بار و ارسال بار هوایی

 

نکاتی مهم در مورد فریت بار


ارسال بار هوایی  

ارسال بار هوایی و یا همان فریت بار به حمل و انتقالات کالاهای مسافری و تجاری از طریق هواپیما اطلاق می شود که 2 نوع مختلف دارد:
ارسال بار از طریق هواپیماهای باربری
ارسال بار از طریق هواپیماهای مسافرتی تجارتی

 

فریت بار با فریترها یا همان هواپیماهای باربری

فریترها یا هواپیما های باربری همان هواپیماهای مسافرتی هستند که بعد از اینکه عمر مفیدشان را در خدمات مسافربری می کنند به هواپیمای باربری تغییر کاربری می دهند و در بخش های مختلف خطوط های هوایی و شرکت های مختلف به ارائه خدمات ارسال بار مشغول می شوند. 

فریترها یا همان هواپیماهای باربری بیشتر اوقات به صورت پرواز های چارتری به نهاد ها ، شرکت ها، تجار ، صادر کنندگان ، نهاد های دولتی و غیره سرویس می دهند. به بیان دیگر هواپیماهای چارتری وقت مشخصی برای پرواز ندارند و با سفارش مشتری اقدام به پرواز می کنند. بتازگی شرکت های هوایی، هواپیماهای مسافری را خریداری کرده و با دادن تغییرات بر روی آنها آن را به هواپیمای باری تبدیل می کنند و شروع به استفاده از آن می کنند.

 

ارسال بار هوایی با هواپیماهای مسافرتی و تجارتی

این گونه از هواپیماها همانطور که می دانید برای حمل مسافر می باشد و برای ارسال بار ظرفیت زیادی ندارند . می توان گفت که فقط قسمت زیرین هواپیما فقط برای حمل چمدان های مسافران این هواپیما است ولی بعضی از این هواپیماهای مسافری دارای مکان خاصی هستند که کالا های تجارتی با آن ارسال می شود .

پرواز هواپیماهای مسافری منظم بوده و وقت آن از قبل مشخص می شود که توسط شرکت های هواپیمایی کنترل می شوند .

 

انواع هواپیماهای مسافرتی

پهن پیکر : این نوع هواپیماها از بهترین نمونه هواپیماها می باشند، چراکه در قسمت بار ظرفیت استاندارد داشته و بار مسافران آن را در اسرع وقت و بدون آسیب دیدگی به کشور مقصد انتقال می دهند و فرد کالای خود را سالم و سلامت در مقصد تحویل می گیرند. این موضوع باعث شده که این هواپیماها مورد توجه قرار بیشتری گیرند.
باریک پیکر : این نوع هواپیماها هم برای مسافران و هم برای کالا دارای فضای کمی است. بارگیری و تخلیه آن کاملا دستی صورت می گیرد. در اینجا حمل و نقل بارها بسلامتی انجام نمی شود و به دلیل اینکه بارگیری و تخلیه توسط کاگر انجام می شود، درصد خسارت نیز بالا می رود. به این دلیل این نوع هواپیماها مورد توجه قرار نمی گیرند.

 

نظرات